پذیرش در مقطع لیسانس مستقیم

برای ورود مستقیم به دانشگاه های آلمان شما نیاز دارید سطح علمی برابر با دانش آموزان آلمانی داشته باشید. سیستم آموزشی ایران و چند کشور دیگر تنها با گذرا...

کالج

دانش آموزان آلمانی پس از گذراندن Gymnasium و دریافت مدرک Abitur می توانند برای ورود به دانشگاه درخواست بدهند.دانشجویان خارجی علاقه مند به تحصیل در آلم...

پذیرش در مقطع فوق لیسانس

دوره مستر در آلمان شامل دو الی چهار ترم تحصیلی است. شما پس از اخذ مدرک لیسانس در یکی از دانشگاه های ایران اعم از سراسری آزاد غیر انتفایی… میتوانید برا...