پذیرش در مقطع فوق لیسانس

دوره مستر در آلمان شامل دو الی چهار ترم تحصیلی است. شما پس از اخذ مدرک لیسانس در یکی از دانشگاه های ایران اعم از سراسری آزاد غیر انتفایی… میتوانید برای مقطع ارشد در یکی از رشته های مرتبط از دانشگاه های آلمان درخواست پذیرش کنید.

حداقل مدرک زبان مورد نیاز برای اکثر رشته ها در بخش آلمانی زبان B1است و در بعضی رشته های دیگر B2باید داشته باشید. شما پس از اخذ پذیرش باید برای کامل کردن زبان آلمانی خود برای ورود به دانشگاه تا قبل شروع ترم در یکی از موسسات زیر نظر و یا خارج از مسیولیت دانشگاه اقدام کنید.
در خصوص رشته های انگلیسی زبان هم باید مدرک TOEFL,IELTSبا حداقل نمرات که براساس رشته و دانشگاه متفاوت است باید ارایه بدید