پرداخت هزینه آنلاین دانشجویی

هزینه خوابگاه

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت اجاره  و هزینه های مرتبط با خوابگاه، اقدام نمایید


در قسمت "رفرنس" ( به آلمانی  Verwendungszweck) " رفرنس پرداخت خود را وارد نماييد، اين رفرنس از طريق دارنده حساب به شما داده شده و صاحب حساب از طريق همين اين رفرنس، شما را بعنوان پرداخت كننده شناسايى خواهد كرد.

اگر خوابگاه رفرنسی در اختیار شما قرار نداده است، لطفا مشخصات و تاریخ تولد خود را در قسمت رفرنس بنویسید.

در صورت داشتن هر گونه سوال با پشتیبان سایت تماس داشته باشید.