پرداخت هزینه آنلاین دانشجویی

پرداخت دانشگاه

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت شهریه دانشگاهای اروپا و استرالیا اقدام کنید.

پرداخت دانشگاه های بوخوم، کلاستهال... آر ام آی تی ملبورن، سیدنی و...

در قسمت "رفرنس" ( به آلمانی  Verwendungszweck) " رفرنس پرداخت خود را وارد نماييد، اين رفرنس از طريق دارنده حساب به شما داده شده و صاحب حساب از طريق همين اين رفرنس، شما را بعنوان پرداخت كننده شناسايى خواهد كرد. بعنوان مثال رفرنس خواسته شده توسط دانشگاه کلاستهال بدین صورت است:

Kostenstelle 3002 0350, Alireza, Beyranvand!, 02.06.1996