پرداخت هزینه آنلاین دانشجویی

پرداخت زاب

از طريق اين فرم و این صفحه می توانيد نسبت به پرداخت هزینه ارزشیابی مدارک خود در زاب قدام نمایید

لطفا رفرنسی که برای شما ارسال شده در فیلد رفرنس وارد نمایید. ما تنها اطلاعاتی نیاز داریم که در فرم های ما خواسته شده. لطفا اطلاعات اضافه وارد نکنید.

نمونه رفرنس زاب

L2019/12345


اطلاعات زیر از سایت زاب می باشد.

مدارک تحصیلی که برای آنها گواهی ارزشیابی صادر می شود :

- کارشناسی

- کارشناسی ارشد

- دکترا

ما از ارزشیابی مدرک تحصیلی کاردانی معذوریم .

-۲ شما کجا می تونید برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود اقدام نمایید ؟

https://www.kmk.org/zeugnisbewertungen

-۳ مدارک مورد نیاز :

- مدرک پایان تحصیلات دانشگاهی به زبان فارسی

- لیست کامل ریز نمرات دانشگاهی به زبان فارسی

- ترجمه مدارک دانشگاهی به زبان آلمانی

کپی مدارک :

-در صورت داشتن موقعیت پناهندگی : ارائه کارت شناسایی و یا گواهی پناهندگی

- قرارداد کاری الزاما برای تقاضای lue CardB - ارائه مدرک پایان دوره متوسطه که امکان ورود به دانشگاه را برای شما فراهم نموده باشد .

- ارائه کپی برابر با اصل مدارک کامل پایان تحصیلات دانشگاهی همراه با ریز نمرات فارغ التحصیلی و در صورت

لزوم مدارک مکمل : ) به طور مثال ارائه مدارک کاردانی برای کارشناسی ناپیوسته و ارائه مدارک کارشناسی برای کارشناسی ارشد و

غیره

- قابل توجه متقاضیان در مورد مراکز انجام کپی برابر با اصل اسناد و مدارک تحصیلی !

کپی مدارک تحصیلی شما که مورد ارزیابی واقع می شوند، باید محتوای امضا ومهر برابر با اصل باشند که در

دادگستری ها و یا وزارت امور خارجه ایران و یا در آلمان Notar oder Einwohnermeldeamt انجام شده باشند 

- ارائه مدارک شناسایی پاسپورت ,شناسنامه

- ارائه مدارک رسمی در صورت تغییر اسم و مشخصات ) در صورتی که در مدارک شناسایی ذکر نشده باشد ( - ارائه اسناد موجود درصورت عدم رضایت شما برای بررسی صحت مدارک از جانب ZAB

لطفا از ارسال اصل مدارک خودداری فرمایید !

مدارک ارسالی شما همراه با گواهی ارزشیابی بازگشت داده می شود . برای مدارک اصل که بدون درخواست ما ارسال شده اند هیچ گونه مسولیتی را نمی پذیریم . لطفا برای حفظ محیط زیست ازفرستادن پوشه های پلاستیکی خودداری فرمایید.